Vikingové (referát)

16. ledna 2007 v 18:52 | Silentico |  Referáty

Vikingové

V době od 8. do 12. století po kr. ohrožovali Evropu zuřiví bojovníci, zvaní Vikingové, patřili mezi germánské kmeny, které se rozšířily skoro po celém světě. Slovo Viking je pravděpodobně odvozeno od vík=záliv, říkali si tak obyvatelé tří severských zemí - dnešního Dánska, Norska a Švédska. V západní Evropě jim spíše přezdívali Normané a ve východní zase Varjagové.
Vikingové vydrancovali sídla podél evropského pobřeží až ke Středozemnímu moři, ale také vytvořili obchodní cesty Ruskem do Byzantské říše, osídlili významné oblasti Británie, Irska, severní Francie, Islandu a dokonce i Grónska.
Franští králové se prakticky vzdali Vikingům a platili jim výpalné.
Vikingské rodiny
Někteří Vikingové žili v živých obchodních městech, jako byl například York v Anglii. Většinou však žili v osamělých zemědělských usedlostech. Každá rodina si to, co potřebovala k životu, musela sama vyrobit a vypěstovat. Vikingské ženy měly více práv než většina evropských žen té doby, směly se i rozvést.
Způsob boje
Vikingové bojovali účinně a disciplinovaně vzhledem k vzájemným přátelským vztahům mezi členy posádky.. Značná pohyblivost a moment překvapení jim často při střetu dovolily vyrovnat početní převahu nepřítele. Útočili v klínovité formaci, na jejímž hrotu byli nejlepší bojovníci.
Ačkoliv si Vikingové byli lépe než ostatní vědomi, jak výhodné je zachovávat v bitvě soudržnost, přesto oceňovali osobní statečnost. Kromě "obyčejných" válečníků se mezi nimi vyskytovali i tzv. berserkrové. Bylo o nich známo, že jakmile začnou útočit, nikdy neustoupí. V boji mezi dvěma oddíly se berserkr náhle oddělil od formace, strhal ze sebe brnění (a někdy i oblečení), začal divoce řvát a vykřikovat, pak rozbil svůj štít aby bylo jasné, že se nehodlá krýt a chce zabít co nejvíc nepřátel. Po tomto úvodu se divoce vrhl do útoku na nepřítele. Často se mu podařilo prolomit nepřátelskou obranu a dostat se hluboko do nepřátelské formace, než byl sám zabit.
Vikingové byli národem, který žil především pro válku. Bojovníka, který padl v boji, podle severské mytologie odvezly krásné valkýry do Valhaly, kde se jedlo, pilo, hodovalo a cvičilo v boji, dokud nenastane konec světa. Naopak na muže, který zemřel na nemoc či stářím, čekala mrazivá, nevlídná říše bohyně podsvětí - Hel. Proto se Vikingové neobávali smrti v boji, naopak boj vyhledávali. I staří, šediví válečníci tedy raději vyráželi do boje či na loupeživé výpravy, aby náhodou nezemřeli doma v posteli.
Lodě
Vikingské lodě tvořily hlavní zbraň při loupežných výpravách. Vikingové byli závislí na lodní dopravě, protože jejich země byly obklopeny mořem a porostlé hustými lesy, což znemožňovalo dopravu. Ze dřeva pokáceného ve Skandinávských lesích budovali tzv. dlouhé lodě, výtečná válečná plavidla, která uvezla až 80 bojovníků. Ti po cestě veslovali, používali plachet a na konci cesty je čekal boj. Vikingové stavěli také menší lodě, kterým se říkalo knarr. Byly širší a byly určeny pro přepravu zboží a obchodování.
Pohřby
Vysoce postavení Vikingové byli pohřbíváni i se svými loděmi. Pozůstalí vkládali tělo pod dřevěný přístřešek na palubě, dali k němu jeho zbraně, zbroj, psi, otroky, koně. Mrtvé tělo významného válečníka bylo spáleno na hranici nebo spáleno s jejich lodí na moři.
Zánik vikingů
Když se do Skandinávie rozšířilo západní křesťanství, ruští Vikingové (Varjagové) přestupovali na pravoslaví. Osady v Grónsku a v Severní Americe Vikingové opustili a na britských ostrovech a v Normandii splynula vikingská populace s místním obyvatelstvem. Vikingové postupně opustili kočovný a nájezdnický způsob života, usadili se a v samotné Skandinávii - Švédsku, Dánsku a Norsku a vznikly klasické středověké státy.
Vikingští bohové
Vikingové uctívali staré severské pohanské bohy. Ti tvořili dvě skupiny. Většinou to byli Ásové a dále menší skupina zvaná Vanové.
Ásové:
Odin - otec bohů, bůh války, bůh poezie a moudrosti. Je mocný, ale proradný, někdy bývá zobrazován jako bůh vojáků. Obětoval své jedno oko, aby získal moc vědění a porozumění. Žil ve Valhale se svými ochočenými vlky Gerim a Frekim, osminohým koněm a ochočenými havrany, kteří za něj pozorovali svět. Shromažďoval zde slavné zabité bojovníky. Obávali se ho jak lidé, tak bohové. Jeho kouzelné kopí Grungir nikdy neminulo cíl.
Thor - bůh hromu, Odinův syn. Chránil ostatní bohy a lidi pomocí kladiva jménem Mjollnir (což znamená blesk). Vikingové často nosili kolem krku amulety ve tvaru kladiva, které je měly ochraňovat. Jezdil v kočáře taženém dvěma ohromnými kozly. Vikingové věřili, že zvuk hromu je řinčení kol Thorova kočáru jedoucího po nebi.
Frigg - bohyně zrození, manželka Odina, která pečovala o zdraví a spokojenost lidí, zvláště dětí. Byla krásná a laskavá a měla svůj vlastní palác, kde splétala vlákno do mraků. Jako jediná z bohů zná osudy všech a může do nich zasahovat.
Baldr - bůh krásy, Odinův syn. Byl milovaným synem Odinovy manželky Frigg. Stejně jako se bála matka Achillova, tak se bála i Frigg o osud svého dítěte. Proto požádala všechny živé tvory i neživé předměty, aby Baldrovi neubližovaly. Všichni to přislíbili, a Baldrovi od té doby nic neublížilo. Je nejchytřejší z Ásů, moudře a krásně hovoří a je také velice mírumilovný. Žije na místě zvaném Breidablik - to je v nebi.
Loki - napůl bůh, napůl ďábel. Krásný a chytrý, ale také mazaný a neupřímný. Vtipálek, jehož legrácky způsobovaly ostatním bohům celou řadu nepříjemností. Dokázal se proměnit v libovolné zvíře či hmyz. Jednou na sebe vzal podobu klisny a porodil osminohého koně.
Tyr - bůh čestného boje, spravedlnosti a přísahy. Zbraně Vikingů bývaly často označeny jeho runou.
Hel - bohyně zesnulých. Napůl živá, napůl mrtvá. Velice nádherná žena, která však měla od pasu dolů podobu hrůzné kostry.
Heimdall-zlatozubý bůh, jenž chránil Bifrost, duhový most spojující zemi s Asgardem (zemí bohů). Měl tak dobrý zrak, že viděl i v noci. Měl tak dobrý sluch, že slyšel růst ovčí srst. Věřilo se, že ohlásí Ragnarok (konec světa) troubením na roh.
Vánové:
Njörd - bůh moře a větrů, byl bohem námořních cest, rybářů a obchodního podnikání, peněz a majetku. Oženil se se SKADI, která si ho vzala, protože měl nejkrásnější nohy na světě.
Skadi - bohyně zimy. Někdy se jí též říkalo "Ledová královna"
Frey - bůh zdraví, bohatství, míru a přírody. Způsoboval, že svítilo slunce, padal déšť a dařilo se úrodě. Byl dvojčetem bohyně Freyi a jezdil v kočáře taženém kancem.
Freya - bohyně lásky a krásy. Jezdila v kočáře taženém dvěma obrovskými kočkami. Využívala svou kouzelnou moc k předpovídání budoucnosti.
Výpady Vikingů:
600 - Dánové a Švédové se zmocňují zahraničního obchodu v Baltském moři. Jejich technika námořní plavby je v této době nejlepší na světě.
793 - Nájezd na anglický klášter Lindisfarne je pokládán za začátek vikingských výbojů, tedy za začátek tzv. doby vikignské.
795 - napaden klášter sv. Columby - ostrov Iona v západním Skotsku, výpad na Wales
800 - Občasné nájezdy tzv. Normanů neboli Vikingů - Dánů, Švédů a Norů na evropská pobřeží, zatím pouze v jarních a letních měsících.
834 - Dánští vikingové vyplenili Dorestad n. Rýnem ve Frísku - začátek nájezdů na Franskou říši
840 - Normanské vpády se stávají pravidelnými. Vikingové se vyloďují se silnými oddíly a budují si tábory při ústích řek.
841 - Vikingové zakládají v Irsku Dublin.
845 - Vikingové útočí na Paříž a Hamburk - Karel Holý jim vyplatil první "danegeld" - "za ochranu"
859 - Vikingové pronikaji do Středozemí - útok na Španělsko, jižní Francii, severní Afriku, Itálii - vyplenění Pisy
864 - franský král Karel Holý zakazuje prodej zbraní a koní Vikingům
871 - Kolonizace Islandu.
882 - Švédští Vikingové - Varjagové, kteří pronikli do severního Ruska v oblasti Ladožského jezera a přesunuli se až k Černému moři, zřizují své hlavní město v Kyjevě. Zakládají také město Novgorod. Je to počátek ruského státu.
886 - Alfréd Veliký se dělí s Dány o Anglii a uzavírá s nimi pakt.
891 - Frankové porazili Vikingy - účinná obrana - upadá vliv Vikingů na kontinentě
900 - Dánští Normanové ovládají oblast u ústí Seiny, pozdější Normandii. Kromě toho obsazují velké území při východním pobřeží Anglie.
911 - Vikingský náčelník Rollo zakládá Normandské knížectví ve Francii.
930 - Erik Rudý opouští Island a přistává v jižním cípu Grónska. Dal mu jméno Grönland - Zelená země. Zakládá tam první osady.
985 - 86 - Islandského obchodníka Bjarniho Herjofssona zavál vítr cestou z Grónska na Island až k pobřeží Severní Ameriky. Nevylodil se a vrátil se urychleně do Grónska.
1000 - Leif Ericson, nejstarší syn Erika Rudého, přistává se skupinou mužů a žen na východním pobřeží Severní Ameriky. Na území dnešní Kanady zakládá l`Anse aux Meadows na Novém Foundlandu..d
1000 - Island přijímá křesťanství.
1066 - Vilém Dobyvatel.
Zdroje: Parker, G, Atlas světových dějin, Balila, Praha 1999; Adams, S, Ardley, N, Barret, N, a další, Historie Lidstva, Slovart, Praha 1999.
Za referát děkuji Tomášovi Fantovi (dál jen přezdívka "Tox")
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Anýsek Anýsek | 26. února 2007 v 18:20 | Reagovat

Dííky moc, zachranils mě :-)

2 Silentico Silentico | 1. března 2007 v 21:17 | Reagovat

Nemáš zač

3 Tox Tox | E-mail | 2. června 2007 v 10:28 | Reagovat

Koukám že už referát někdo použil ;-)

4 Lula Lula | 15. října 2007 v 14:51 | Reagovat

duikes mocccc konecne dostanu 1  a ne sami5  tak cest

5 Lula Lula | 15. října 2007 v 14:51 | Reagovat

duikes mocccc konecne dostanu 1  a ne sami5  tak cest

6 flashik flashik | 4. listopadu 2007 v 20:26 | Reagovat

diki hodne si mi pomoh

7 tera tera | E-mail | 9. listopadu 2007 v 10:21 | Reagovat

diky moc si ny pomohl

8 tera tera | E-mail | 9. listopadu 2007 v 10:21 | Reagovat

diky moc si my pomohll

9 Jonáš Jonáš | 11. listopadu 2007 v 17:58 | Reagovat

dík pomohl jsi mi s referátem a díky tobě vytahnu na dvojku

10 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | 13. listopadu 2007 v 14:50 | Reagovat

goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood

11 k@tushenk@ k@tushenk@ | 19. listopadu 2007 v 11:55 | Reagovat

kuju si mi mooocinki pomoh

12 johny johny | E-mail | 20. listopadu 2007 v 15:48 | Reagovat

zdar ne, mas peknej referat

zachranil me pred petkou z dejaku ,este jednou moc dik !!!!!!!!!!!!!!!

13 johny johny | E-mail | 20. listopadu 2007 v 16:30 | Reagovat

paris vova

14 johny johny | E-mail | 20. listopadu 2007 v 16:31 | Reagovat

wow-world of warcraft

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

15 rierýýýýýýýýýýýýýirýiri rierýýýýýýýýýýýýýirýiri | E-mail | 20. listopadu 2007 v 16:36 | Reagovat

,jo vole ,

,co vele ,

,ne vole ,

,hafo vole

,good vole,

16 Roman Dlouhý Roman Dlouhý | E-mail | 23. listopadu 2007 v 7:43 | Reagovat

Posílejte mi další referáty na můj email> roman.dlouhý@seznam.cz

17 ja ja | 28. listopadu 2007 v 11:03 | Reagovat

tak to je vostry

18 lama lama | 2. prosince 2007 v 12:11 | Reagovat

dikes mnoho bouraku :-))

19 jakub jakub | 19. prosince 2007 v 17:12 | Reagovat

dik za referat,  zachranils mě

20 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

21 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

22 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

23 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

24 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

25 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

26 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

27 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

28 ........... ........... | 7. ledna 2008 v 13:04 | Reagovat

diky moc za referat aspon to nebudu muset vyppisovat z knizky

29 dark dark | 10. ledna 2008 v 16:10 | Reagovat

moc moc moc moc díky sem ti dlužen ten učitel z dějáke je to tiž srašně otrávný

30 mišák mišák | 16. ledna 2008 v 15:54 | Reagovat

diki moc aspon něco jsem sehnala

31 Girl-l Girl-l | E-mail | 11. června 2008 v 15:53 | Reagovat

Já ti mocinky moc děkuji :-)

32 kikinka kikinka | 12. září 2008 v 20:49 | Reagovat

mocinky děkuji konečně pořádný referát

:-D

33 Miššinkaa Miššinkaa | E-mail | 6. října 2008 v 14:48 | Reagovat

děkujuuuu...teet se to ještě celý naučit na spamět a bude to super....ae děkuju ti mockraaaat bez tebe bych byla asi v hájiii...

34 jača jača | 6. listopadu 2008 v 10:36 | Reagovat

dík za referát!!!!!!!!!!!!!!!

35 janča janča | 6. listopadu 2008 v 10:36 | Reagovat

dík za referát!!!!!!!!!!!!!!!

36 janča janča | 6. listopadu 2008 v 10:38 | Reagovat

moc hezkej referát!!!!!!!!!!!!!!

37 Sarinka Sarinka | 6. listopadu 2008 v 10:38 | Reagovat

moc dííki zareferat jemocsuperale mame ho psaát v ruce a to je na mne moc dlouhy ale stejnedííkda seč pouzit..!

38 Kattyn-kiss Kattyn-kiss | 10. listopadu 2008 v 19:42 | Reagovat

Awojky mocinky děkuju

39 sexypichac sexypichac | 9. prosince 2008 v 17:32 | Reagovat

Diky moc fakt mi to pomohlo jo a mimochodem vojebam kazdou devku ktera si rekne, je mi 24 tak piste!

40 patrcek patrcek | 4. ledna 2009 v 13:34 | Reagovat

dik ale něco tu chybí jak vypadali:'(ale dik

41 janicka janicka | 15. ledna 2009 v 16:56 | Reagovat

ja vas lidi nechapu ja byt vama bych si ten referat udelala sama nase ucitelka si takhle chodi na net a kouka se taky na referaty ...ja uz sem mela takhle jednou pruser a za 5 a ece sme to meli s kamouskou stejny :D tak si na to davejte bacha a zapojujte mozky chci vydet jak udelate maturitu jak budete delat praci kdyz ji za vas budou delat ostatni hm..je to kazdeho nazor ...ja bych to delala samostatne urcite by vam to pomohlo nerikam zhe se nesmite koukat na net  ae neopisouvat takhle cizi praci to je spis vuci vsem a vuci tomu kdo to napsal nespravedly ...ae jinak dobra prace ;) :D

42 vcssvrriap vcssvrriap | E-mail | Web | 23. dubna 2009 v 7:22 | Reagovat

jjT3l0  <a href="http://acdbuatcuhpt.com/">acdbuatcuhpt</a>, [url=http://iqpqyteouxpa.com/]iqpqyteouxpa[/url], [link=http://laxqcjwpugxy.com/]laxqcjwpugxy[/link], http://konlmzkgiddf.com/

43 dazpbwpwg dazpbwpwg | E-mail | Web | 16. června 2009 v 13:17 | Reagovat

8nbluN  <a href="http://gdvfnbsrmajx.com/">gdvfnbsrmajx</a>, [url=http://psjwqofafzab.com/]psjwqofafzab[/url], [link=http://wdjxnvtalfwq.com/]wdjxnvtalfwq[/link], http://bwaikeotouoo.com/

44 kkn kkn | E-mail | 21. října 2009 v 11:35 | Reagovat

Máš to dobrý takže ještě přidám pár informaci a obrázek a budu to moct ukázat učitelce :)

45 lukas lukas | 30. listopadu 2009 v 18:51 | Reagovat

haj dikes moc mal som referat na dejak tak ho aspon nemusim delat len opsat

46 baris baris | 12. října 2010 v 14:57 | Reagovat

máš to upe moc super díky :-*

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama